Þjónustuþáttur Gjald
Uppfærslugjald
Uppfærsla í iKort Plús 980
Hleðslugjöld 
Kort hlaðið með kredit korti 2.5%
SMS/Internet hleðslur milli iKorta 1%
Hleðsla á kort af bankareikningi (bankamillifærsla) ef upphæð er hærri en 10.000 kr. 0
Hleðsla á kort af bankareikningi (bankamillifærsla) ef upphæð er lægri en 10.000 kr. 75
Færslugjöld
Færslugjöld vegna innlendrar notkunar, annað en hraðbanki 0
Færslugjöld vegna notkunar erlendis, annað en hraðbanki 0
Höfnunargjald ef korti er hafnað af einhverjum ástæðum, t.d. ef innstæða er ekki næg 185
Hraðbankagjöld
Úttekt í hraðbanka innanlands, fast gjald 285
Úttekt í hraðbanka innanlands 2,55%
Úttekt í hraðbanka erlendis, fast gjald 650
Úttekt í hraðbaka erlendis 2,95%
Uppgjörs- og rekstrargjöld
Mánaðarlegt kortagjald
(Innheimt við stofnun, síðan í byrjun hvers mánaðar)
725
Þóknun vegna notkunar í erlendum gjaldmiðli (ATH! gert upp næsta virka dag eftir að færsla fer í gegn og bætist við þá upphæð sem hefur verið skuldfærð af korti við kaup á vöru í erlendri mynt) 3,55%